Introduksjon til kombinasjonsfond

19798673_m-TeaserHvis du synes at du får for dårlig avkastning på sparepengene i banken, så kan det være interessant for deg å se nærmere på fondssparing. Her har man flere alternativer, der det vanligste er å spare i et aksjefond. Men hvis man ønsker å redusere risikoen og oppleve mindre verdisvingninger, så er et kombinasjonsfond den rette formen for fondssparing for deg. Et kombinasjonsfond er nemlig, som navnet kanskje tilsier, en kombinasjon av et aksjefond og investering i rentepapirer.

Hva er et kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er altså ikke en ren fondtype i seg selv, men en type fond der man redusere risikoen ved å gjøre to ulike investeringer. Forvaltningskapitalen i et kombinasjonsfond splittes nemlig 50/50 i et aksjefond og i rentebærende papirer. På denne måten så vil svingningene i verdi være mer stabilt, som betyr mindre risiko for deg som investor. På en annen side så vil avkastningen i et kombinasjonsfond være lavere enn i et aksjefond, men igjen høyere enn hva man får ved å investere i et pengemarkedsfonds (rentepapirer) alene.

Derfor er kombinasjonsfond en mellomting til sparing i bank og aksjefond. Det finnes flere kombinasjonsfond i Norge, med ulike vilkår og betingelser. Som regel er innskuddsbeløpet på noen tusen kroner, med et fast krav om at man månedlig må spare minst noen hundrelapper – noe som skiller et kombinasjonsfond fra et aksjefond.

Bør jeg spare i kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond kan på mange måter sammenlignes med en noe mer risikofylt måte å spare på enn ved å ha sparepengene i bank – men samtidig ikke fullt så risikabel som det er å spare i aksjefond. Med andre ord passer kombinasjonsfond for alle som ønsker å sove godt om natta, samtidig som de vil ha litt ekstra ut av sparepengene sine. Det seg være studenter som vil spare til egenkapital, voksne som ønsker å investere sparepengene eller andre som rett og slett ønsker å investere det de har spart.

Allikevel minner vi om at det er forbundet en viss risiko også ved investeringer i kombinasjonsfond, slik at den som vil være helt sikkert fortsatt er nødt til å forholde seg til sparing i bank. Uansett vil du hos de fleste banker og selskaper som tilbyr kombinasjonsfond kunne se deres tidligere resultater for tidligere år, slik at du kan ha visse forventinger til hvordan fremtiden vil se ut for sparepengene dine. Dette er uansett ingen garanti for at fondet vil gi like god avkastning fremover.