Hva er refinansiering av kredittkort?

Geldboerse mit Euro-Banknoten und Kreditkarten | wallet with euro banknotes und credit cards

Bruker man et kredittkort på «riktig måte», så er det en genial betalingsløsning med flere fordeler enn ulemper. Men dersom man er litt for ivrig og bruker mer enn man har råd til å betale tilbake, så vil problemene bli enda større når en relativt høy effektiv rente begynner å løpe. For det er ingen hemmelighet – renten på norske kredittkort er som regel svært høy. Derfor kan det lønne seg å refinansiere kredittkort(ene) når rentene begynner å løpe.

Dette er refinansiering av kredittkort

Refinansiering av kredittkort handler rett og slett om å flytte gjelden over til en annen kreditor slik at man får bedre vilkår og lavere rente. Som regel så vil man refinansiere kredittkort gjennom et forbrukslån, ettersom sistnevnte har lavere rente enn et kredittkort. Du kvitter deg ikke med gjeld når du refinansierer, men du betaler tilbake det du er skyldig til kredittkortet/kreditoren. Du vil nå sitte igjen med tilsvarende gjeld hos en annen kreditor/bank, men nå gjennom et forbrukslån og ikke gjennom et dyrt kredittkort.

Det betyr at de månedlige utgiftene dine blir lavere enn før, ettersom renten på forbrukslånet vil være lavere enn på kredittkortet. Ofte vil det være snakk om 10 prosent forskjell eller mer, og det kan utgjøre ganske mange hundrelapper i løpet av ett år. Pengene du sparer på å refinansiere kredittkortet kan du bruke på å øke avdragene på gjelden, slik at du blir raskere gjeldfri enn hva du ville ha blitt dersom du ikke hadde refinansiert gjennom et forbrukslån.

Hvem tilbyr refinansiering av kredittkort?

De fleste norske banker som tilbyr vanlige forbrukslån, tilbyr også refinansiering av kredittkort. I praksis er det nemlig et vanlig forbrukslån du søker om, så hvis du har fått innvilget en søknad om et slikt lån tidligere, så vet du hva det handler om. Under her skal vi se nærmere på anbefalte tilbydere av refinansiering.

Bank Norwegian

En av landets største internettbanker tilbyr refinansiering av kredittkort. Her kan du søke om å refinansiere opp mot 500 000 kroner, noe som trolig ikke er realistisk ettersom de færreste norske kredittkort har såpass høy kredittgrense. Uansett så får du gode vilkår når du refinansierer gjennom Bank Norwegian, og det store plusset med denne banken er at de har overkommelige søkekriterier der aldersgrensen blant annet er å så lav som 18 år.

Opp Finans

Også gjennom Gjensidiges banktjeneste Opp Finans kan du søke om å refinansiere din gamle kredittkortgjeld. Også her er øvre lånesum nokså høy, samtidig som den effektive renten i snitt ligger på rundt 15-16 prosent. Det betyr at du vil få en langt lavere rente ved å refinansiere kredittkortet ditt her enn hva du allerede har, og den er også lavere sammenlignet med hva mange andre tilbydere av refinansiering kan stille opp med.